หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายสาคร สวัยษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด
     
สภาพทั่วไป
 
 
 
อาชีพประชากร
 
 
พื้นที่ตำบลน้ำรัด ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ลำไย มะม่วง เป็นต้น และเลี้ยงสัตว์ เช่น โค,สุกร ไก่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอาชีพ รับจ้าง, อาชีพรับราชการ
 
ภูมิประเทศ
 
 
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลน้ำรัดเป็นที่ราบและ
ที่ดอน มีพื้นที่ราบจะทำการเกษตรพื้นที่ดอนจะใช้ในการทำไร่ เหมาะสำหรับเพาะปลูกพืชไร่ โดยมีแม่น้ำยมไหลผ่านทางทิศ
ตะวันออก และคลองชลประทานสายใหญ่ทิศตะวันตก
 
ภูมิอากาศ
 
   
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นแบบร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - กลางเดือนพฤษภาคม
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม- กลางเดือนกุมภาพันธ์
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
   
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันมีศาสนาสถาน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
  วัดรัตนสุนทร หมู่ที่ 2
  วัดบ้านย่านยาว หมู่ที่ 3
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
 
   
  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม
  ประเพณีสรงน้ำพระธาตุนางเหลียว ประมาณเดือน เมษายน
  ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน
  ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน
  ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
 
การศึกษาในตำบล
 
     
สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด มีดังนี้
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง คือ
    โรงเรียนบ้านย่านยาว (ประชาสรรค์) หมู่ที่ 5
    โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) หมู่ที่ 4
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง คือ
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำรัด หมู่ที่ 4
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านย่านยาว หมู่ที่ 5
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
   
  โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ หมู่ที่ 4
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในตำบล
 
   
  สถานีตำรวจภูธรหนองม่วงไข่
 
การคมนาคม
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด มีระยะทางห่างจากจังหวัดแพร่ ประมาณ 25 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถนนสายหลักผ่านตำบล
ถนน รพช. หมายเลข พร 4016 บ้านหัวเมือง - บ้านสุพรรณ และสามารถเดินทางโดยใช้ถนน รพช. หมายเลข พร 5095 (บ้านแม่
คำมีตำหนักธรรม - บ้านน้ำรัด) และถนนเรียบคลองชลประทาน
สายใหญ่ฝั่งขวาจาก อำเภอสอง ถึงอำเภอเมืองแพร่ ผ่านเขตตำบล
มีระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร
 
แหล่งน้ำ
 
         
แหล่งน้ำ
  แม่น้ำยม      
  แหล่งน้ำ จำนวน 7 แห่ง
  ฝายน้ำล้น จำนวน 4 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  ฝายคอนกรีตขนาดเล็ก จำนวน 7 แห่ง
  บ่อน้ำบาดาล จำนวน 4 บ่อ
  บ่อน้ำตื้น จำนวน 7 บ่อ
  ถังน้ำฝน จำนวน 4 แห่ง
  ประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง
  อ่างเก็บน้ำ(อ่างเก็บน้ำแม่แฮด) จำนวน 4 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
089-998-2836

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10