หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายสาคร สวัยษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด
     
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนางราญ กันทะหงส์ ถึง บ้านนางดาวเรศ ยะปะนันท์ หมู่ 5 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด สถานที่ก่อสร้าง ซอย 1 จากบ้านนางแตงฮอม ถึง บ้านนางอินผวญ ขันทอง หมู่ 5 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ทำการ อบต.น้ำรัด สถานที่ก่อสร้าง อาคารที่ทำการ อบต.น้ำรัด หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาปรับพื้นที่บ่อขยะ บริเวณบ่อขยะตำบลน้ำรัด หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2567 ]จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สถานที่ก่อสร้าง จากฟาร์มไก่ ถึง สวนนายมนัส แบ่งทิศ หมู่ 6 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สถานที่ก่อสร้าง หน้าบ้าน อ.สุวิทย์ กัลยาประสิทธิ์ ถึง บ้านนายประจวบ พันธ์เวช หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2567 ]จ้างโครงการปรับระดับท้องลำเหมืองคาย สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนายสำราญ ถึง บ้านนายมนัส แบ่งทิศ หมู่ 2 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด สถานที่ก่อสร้าง ซอย 10 หน้าบ้านนายผาน ถึงหน้าบ้านนางจิราภา เหล็กอินทร์ หมู่ 1 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2567 ]จ้างโครงการยกระดับถนน วางท่อพร้อมบ่อพัก สถานที่ก่อสร้างบริเวณบ้านนายประหยัด เสาร์แดน ถึง โรงเลื่อยนายทองคำ ทิพย์โพธิ์ หมู่ 1 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด สถานที่ก่อสร้าง ปากซอยบ้านแม่ทิม ถึง ร่องโป่ง หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู. เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซีซี สำหรับสำหรับโรงเรียนบ้านหนองน้ำรัดและโรงเรียนบ้านย่านยาว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู. เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาต่ออายุการใช้งานเว็บไซด์ ค่าธรรมเนียมซื้อเว็บไวต์ (รายปี) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต (รายปี) พร้อมลิขสิทธิ์ซอฟแวร์โปรแกรมระบบจัดการเว็บไซต์ในเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1. บริเวณบ้านผู้ช่วยนฤมล ป๋องสลัด จุดที่ 2. บริเวณนาอ.บุญรี่ ใจดี จุดที่ 3. บริเวณนานายหลงคอย วงศ์คำมา หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันดินพัง สถานที่ก่อสร้าง บริเวณฝายกั้นน้ำร่องบง หมู่ 3 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง และประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการบริหารจัดการ ขยะในชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง และประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการบริหารจัดการ ขยะในชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู. เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซีซี สำหรับสำหรับโรงเรียนบ้านหนองน้ำรัดและโรงเรียนบ้านย่านยาว ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู. เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2566 ]จ้างเหมาติดตั้งถังดักไขมันพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำรัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กย่านยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2566 ]จ้างจัดทำจุดทิ้งขยะ (ตามโครงการบริหารจัดการขยะประจำปี พ.ศ. 2567 โครงการต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู. เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
089-998-2836

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10