หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลน้ำรัด
1
2
3
 
นายสาคร สวัยษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด
 
 
 
  ข่าวสาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
  ข่าวสารภายนอก  
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
   
 
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กสว. มท 0820.2/ว763 เอกสารแนบ  [ 19 ก.พ. 2567 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว775  [ 19 ก.พ. 2567 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว774 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว761 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว760 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะ และรายงานสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ใช้การไม่ได้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว749  [ 16 ก.พ. 2567 ]
ปิดระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (LNC) ในเว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th กต. มท 0818.3/ว746  [ 16 ก.พ. 2567 ]
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว751  [ 16 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง (Fundamentals and Practical Approaches to Smart Cities) กพส. มท 0810.2/ว747  [ 16 ก.พ. 2567 ]
การโอนเงินค่าขายคาร์บอนเครดิตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ 4 จังหวัด (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ และชลบุรี) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว731  [ 16 ก.พ. 2567 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กศ. มท 0816.2/ว727  [ 16 ก.พ. 2567 ]
การยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษา และการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว720  [ 15 ก.พ. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว724  [ 15 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว717 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 15 ก.พ. 2567 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว722  [ 15 ก.พ. 2567 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว723  [ 15 ก.พ. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว721  [ 15 ก.พ. 2567 ]
แจ้งคำแนะนำการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ในระหว่างผลักดันเพื่อบรรจุในสิทธิประโยชน์ เพิ่ม 1 เข็ม รวมเป็น 2 เข็ม (คำแนะนำชั่วคราว) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว699  [ 15 ก.พ. 2567 ]
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะผลการดำเนินการตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว700  [ 15 ก.พ. 2567 ]
ขอแจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมกราคม 2567 สน.คท. มท 0808.2/ว694 เอกสารแนบ  [ 15 ก.พ. 2567 ]
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ สน.บถ. มท 0809.2/ว1530  [ 15 ก.พ. 2567 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 17 - 18 สน.คท. มท 0808.3/ว693 บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ 17 - 18  [ 14 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ 2567 กศ. มท 0816.3/ว698 เอกสารแนบ  [ 14 ก.พ. 2567 ]
ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.5/ว695  [ 14 ก.พ. 2567 ]
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว688  [ 14 ก.พ. 2567 ]
   
   
 
พร0023.6/ว738 การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับ อปท. ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ 2567  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
พร0023.4/ว737 สำรวจความต้องการใช้รถดับเพลิงที่มีความจำเป็นต้องนำเข้ารถดับเพลิงใช้แล้วจากต่างประเทศ  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
พร0023.4/ว79 การดำเนินการเพื่อบูรณาการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
พร0023.2/ว736 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาสายงานผู้บริหารท้องถิ่น ก.จ.จ.แพร่ ก.ท.จ.แพร่ และ ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 1/2567  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
พร0023.5/ว78 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 19 ก.พ. 2567 ]    
พร0023.3/ว720 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567  [ 19 ก.พ. 2567 ]    
พร0023.5/ว710 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.ประจำเดือน มกราคม 2567  [ 16 ก.พ. 2567 ]    
พร0023.5/ว77 การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายในและแบบสำรวจด้านการควบคุมให้แก่ อบจ. ทม. ทต. และ อบต.ในพื้นที่จังหวัดแพร่ทราบ  [ 16 ก.พ. 2567 ]    
พร0023.3/ว74 แจ้งการขยายระยะเวลาการขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2567  [ 16 ก.พ. 2567 ]    
พร0023.3/ว694 ประกาศศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2565  [ 16 ก.พ. 2567 ]    
พร0023.2/ว709 กำหนดแผนส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2566  [ 16 ก.พ. 2567 ]    
พร0023.2/ว76 ประชาสัมพันธ์ อปท.ที่มีผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ในสังกัดทราบมาตรการลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้สมัครสอบฯ  [ 16 ก.พ. 2567 ]    
พร0023.2/ว699 การคัดเลือกผู้แทนพนักงานส่วนตำบลเป็นกรรมการผู้แทน อบต.ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 16 ก.พ. 2567 ]    
พร0023.2/ว75 แจ้ง อปท.รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมประมวลจริยธรรมฯ  [ 16 ก.พ. 2567 ]    
พร0023.2/ว682 การสรรหา และการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด จังหวัดแพร่  [ 14 ก.พ. 2567 ]  
พร0023.1/ว72 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  [ 14 ก.พ. 2567 ]  
พร0023.6/ว649 การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ ของ อปท.รายเดือน  [ 14 ก.พ. 2567 ]  
พร0023.6/ว631 การขับเคลื่อน อปท.ที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  [ 13 ก.พ. 2567 ]  
พร0023.6/ว621 การจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566  [ 12 ก.พ. 2567 ]  
พร0023.6/ว624 ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับการติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน  [ 12 ก.พ. 2567 ]  
   
   
 
ทต.บ้านเวียง รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ITA014 [ 7 ต.ค. 2567 ]    อ่าน 29 
อบต.เตาปูน เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.เตาปูน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมห้อง [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งน้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและทางขึ้นศาลาประก [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งน้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารป้องกันและ [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งโฮ้ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนสุนัขแ [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ปาน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน สำนักปล [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่คำมี รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ITA-o [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งแล้ง ประกาศ อบต.ทุ่งแล้ง เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.แดนชุมพล สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.แดนชุมพล สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.แดนชุมพล สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.แดนชุมพล แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านหนุน แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านหนุน การประชาสัมพันธ์แนะนำเกี่ยวกับการกระทำความรุนแรงในครอบครัว [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
   
   
 


ทต.ปากกาง จ้างเหมายานพาหนะโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานฯ โดยว [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทต.สวนเขื่อน ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 3186 [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทต.สวนเขื่อน ซื้อวัสดุกีฬา ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลสวนเขื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทต.สวนเขื่อน จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล รณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามเผาทุกพื้นที่โดยเด็ดขาด (สำนักป [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.ทุ่งแค้ว ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๘ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๙๔๐.-บาท โดยว [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.ทุ่งแล้ง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.ท่าข้าม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน) [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.แม่ยางตาล จ้างเครื่องจักรเพื่อปรับเกลี่ยและฝังกลบ บ่อขยะ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ยาง [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.แดนชุมพล ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 25 [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.แดนชุมพล จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทต.แม่คำมี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทต.วังชิ้น จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข ๔๐๓๔ แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.สรอย จ้างจัดขบวนแห่ร่วมงานน้อมรำลึกเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดย [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.สรอย จ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเจริญ หมู่ที่ [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.บ่อเหล็กลอง จ้างติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค - ๕๘๘๐ แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.บ่อเหล็กลอง จ้างซ่อมบำรุงตรวจเช็คสภาพรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ-๓๔๕๐ แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.เหมืองหม้อ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางด้วยเครื่องจักร) จำนวน ๑ ร [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.เหมืองหม้อ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.เหมืองหม้อ จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่เกิน ๒๐ ที่นั่ง (รถมินิบัส) พร้อมน้ำมันและคนขับ โดยวิธี [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.วังชิ้น จ้างเปลี่ยนยางนอก จำนวน ๔ เส้น ของรถส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น หมายเล [ 20 ก.พ. 2567 ]
   
 
กิจการสภา
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้า [ 9 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด สถานที่ก่อสร้าง ซอย [ 9 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ทำการ อบต.น้ำรัด สถานที่ก่อสร้าง อาคาร [ 7 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาปรับพื้นที่บ่อขยะ บริเวณบ่อขยะตำบลน้ำรัด หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนอง [ 2 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2567 ]

   
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.น้ำรัด พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
กระดานสนทนา
   
 
จำหน่ายน็อต สกรู (25 ก.ค. 2566)    อ่าน 101  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
พรมเอนกประสงค์จากเศษผ้า
พระธาตุนางเหลียว วัดรัตนสุนทร
 
 
E-Service
 
แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
089-998-2836

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
 
Facebook
อบต.น้ำรัด
 
 
 
แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)