หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายสาคร สวัยษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด
     
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.namrat.go.th/orgch... บาร์ ข้อมูลหน่วยงาน
แถบ โครงสร้างองค์กร
บาร์ บุคลากร
แถบ บุคลากร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.namrat.go.th/board... บาร์ บุคลากร
แถบ คณะผู้บริหาร
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/duty.... บาร์ ข้อมูลหน่วยงาน
แถบ อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.namrat.go.th/proje... บาร์  แผน
แถบ แผนพัฒนาท้องถิ่น
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.namrat.go.th/conta... บาร์ ข้อมูลหน่วยงาน
แถบ ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.namrat.go.th/proje... บาร์ ระเบียบ
แถบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.namrat.go.th/news_... บาร์ ข่าวสาร
แถบ กิจกรรม   ข้อ  กิจกรรม
แถบ ข่าวสาร   ข้อ  ข่าวประชาสัมพันะ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.namrat.go.th/webbo... บาร์ บริการประชาชน
แถบ กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.namrat.go.th/home https://www.facebook.com/namra... -เว็บไซต์ อบต.น้ำรัด
-QR Code เฟสบุค อบต.น้ำรัด มุมขวาบนของหน้าจอหลักเว็บไซต์
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.namrat.go.th/webs_... https://www.namrat.go.th/news_... หน้าหลัก  แถบล่างสุด สีน้ำตาล
ต่อจากนโยบายเว็บไซต์
ช่องที่ 2 -นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.namrat.go.th/proje...
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/proje...
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.namrat.go.th/proje...
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.namrat.go.th/proje...
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.namrat.go.th/servi... บาร์ บริการประชาชน  
ช่อง คู่มือประชาชน
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.namrat.go.th/home https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/proje... บาร์  รายงาน
แถบ สถิติ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.namrat.go.th/home https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/proje... บาร์  รายงาน
แถบ สถิติ
o18 E-Service https://www.namrat.go.th/home แถบบริการ E-Service แสดง QR Code จำนวน  2  งาน
1. แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเรียน ศพด.อบต.น้ำรัด
2. แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม อบต.น้ำรัด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/dnm_f... https://www.namrat.go.th/dnm_f... บาร์  แผน
แถบ  แผนการจัดหาพัสดุ
-ประกาศ อบต.น้ำรัดเรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุฯ
-แบบ ผด.1
-แบบ ผด.2
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.namrat.go.th/egp.p... บาร์ ข่าวสาร
แถบ ประกาศจากระบบ e-GP
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.namrat.go.th/news_... บาร์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.namrat.go.th/news_... https://www.namrat.go.th/news_... -ข่าวสาร
-ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-สรุปรายงานจัดวื้อจัดจ้าง ปี งปม.พศ2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/dnm_f... ประกาศ
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/news_... -ระบบการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/proje... การบริหารงานบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/proje... บาร์ รายงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/proje... บาร์ บริการประชาชน
แถบ ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
-คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์
-คู่มือร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
-แผนผังกระบวนการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
-แผนผังเรื่องร้องเรียน
-ช่องทางร้องเรียน
-แบบเรื่องร้องเรียน
-แบบร้องเรียนการทุจริต
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.namrat.go.th/conta... https://www.namrat.go.th/conta... https://www.namrat.go.th/home บาร์ บริการประชาชน
แถบ ร้องเรียนร้องทุกข์
แถบ ร้องเรียนทุจริต
ล่างสุด เบอร์โทร สายตรงนายก
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/proje... บาร์ บริการประชาชน
แถบ ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.namrat.go.th/webbo... https://www.namrat.go.th/conta... https://www.namrat.go.th/news_... -กระดานสนทนา
-ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
-การประชุมฯ การดำเนินงาน กิจกรรม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.namrat.go.th/home https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/proje... -รูปประกาศนโยบายไม่รับของขวัญอยุู่ในรูปภาพสไลด์หน้าหลักของเว็ป
-ประกาศฯ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  
-บันทึกข้อความรับทราบประกาศ
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.namrat.go.th/news_...
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.namrat.go.th/proje...
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.namrat.go.th/proje...
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.namrat.go.th/proje...
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/proje...
o37 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.namrat.go.th/proje... https://www.namrat.go.th/proje...
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.namrat.go.th/proje...
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
089-998-2836

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10